TIB


Siden er p. t. under ombygning og mange billeder og links er derfor i øjeblikket inaktive. En fungerende kopi af siden, som den så 31. august 2017, kan dog indtil videre ses her:


*****SIDEN ER UNDER OPBYGNING*****
 
Klik her for at se, hvilke opdateringer der senest er foretaget på siden.

Klik på menupunkterne i sidepanelet til venstre for at finde den ønskede fil.

Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger er en samling af regler og informationer, der regulerer togenes sammensætning og beskriver jernbaneinfrastrukturen på den statsejede del af det danske jernbanenet. Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger forkortes "TIB". Fra og med xx.xx.20xx er TIB en forkortelse for "Trafikal information om banestrækningen. Nu til dags udgives TIB af Banedanmark og den nyeste udgave kan findes her: http://www.bane.dk/visSideforloebBeholder.asp?artikelID=132. I starten bestod TIB af de første sider i tjenestekøreplanerne. Senere blev TIB en særskilt publikation og 23. maj 1971 udkom TIB i ringbindform med rettelsesblade. TIB har siden 26. maj 1974 været opdelt i 1) en generel del gældende for hele landet benævnt TIB (Ø/V), 2) en østlig del gældende for Danmark øst for Storebælt benævnt TIB (Ø), og 3) en vestlig del gældende for Danmark vest for Storebælt benævnt TIB (V).

Skulle du, når du forsøger at åbne en fil, få en fejlmeddelelse med teksten "Filen er beskadiget og kan ikke repareres", skal du blot forsøge igen. Filerne er ikke beskadigede.

Har du lyst til at bidrage med materiale til denne hjemmeside, er du meget velkommen til at kontakte webmaster. Alt materiale modtages med tak og de enkelte bidragydere vil naturligvis blive behørigt krediteret. Sammen er vi bedst! 

Ryg af TIB-ringbind. Disse "design"-ringbind i størrelse A5 blev for TIBs vedkommende sandsynligvis indført 26. maj 1974, da man udsendte en ny udgave af TIB. (Jeg husker det som 1975; men jeg mangler en primærkilde til at dokumentere det).

Forside. Introduktionsår p.t. ukendt.


Forside. Introduktionsår p.t. ukendt.