Udgave 1971 - 23. maj UK::


I følge Meddelelser fra Generaldirektoratet M 54 dateret 31. maj 1974 blev der udsendt i alt 390 rettelsesblade til TIB-udgaven af 23. maj 1971.


___________
Noter: Se her.