19750106 - 6. januar 1975 UK
Med gyldighed pr. 6. januar 1975 blev der udstedt en stak rettelsesblade til TIB (Ø)-26. maj 1974-udgaven. Rettelsesbladene er uden nummerering og i skrivende stund (13. oktober 2017) kendes derfor ikke omfanget af antal rettelsesblade udstedt med gyldighed pr. 6. januar 1975. Undersøges nærmere. Samlingen må indtil videre formodes at være ukomplet.


Bemærk at rettelsesbladet er uden datering.