1183-1183 - 7. februar 2000 UK


Samlingen er ukomplet.

Rettelsesblad 1183 findes i to udgaver: En ordinær udgave, der bærer nummeret 1183 og som er gyldig fra 7. februar 2000. Henning Petersen, Næstved, har venligst stillet nævnte udgave til rådighed.

Den anden udgave stammer fra Banedanmarks hjemmeside, den bærer intet nummer og ingen dato.

Hvilken af de to udgaver, der er den rigtige, er det i skrivende stund (27. november 2017) ikke lykkedes at opklare; men det er formentlig Henning Petersens udgave, der er den rigtige.

Den anden udgave uden nummer, er formentlig en kladde.

Det underlige er imidlertid "rækkefølgen": Man skulle jo tro, at der først kommer en kladde og bagefter "den rigtige" udgave. Det underlige består i, at på kladden står der et sted "RFC Kh", mens der på "den rigtige" udgave står FC Kh, og mig bekendt kom FC Kh før end RFC Kh.

Henning Petersens udgave af side 225-14 - formentlig den rigtige.

Henning Petersens udgave af side 226-14 - formentlig den rigtige.

Udgave af side 225-14 hentet fra www.bane.dk.

Udgave af side 226-14 hentet fra www.bane.dk.

___________
Noter: Se her.